Banner

OBAVJEŠTENJE ZA PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE/KINJE

  • PDF

 

Praktični dio ispita za turističke vodiče/vodičkinje održaće se u četvrtak, 11. 02. 2016. godine u prostorijama Ispitnog centra - Podgorica, Ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 13:30 h.

Na praktični dio ispita mogu izaći samo kandidati koji su položili oba testa (Test I i Test II).

Kandidati koji žele da izvrše uvid u svoje testove mogu to uraditi dana 11. 02. 2016. godine, od 12:30 h do 13:30 h u prostorijama Ispitnog centra.