Banner

KALENDAR AKTIVNOSTI EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU

  • PDF

 

13. APRIL 2021. GODINE ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI           JEZIK I KNJIŽEVNOST;

14. APRIL 2021. GODINE ► MATEMATIKA;

15. APRIL 2021. GODINE ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK I NJEMAČKI JEZIK

SVE PROVJERE ZNANJA POČINJU U 12 SATI

 

13. APRILA DO 19. APRILA - OCJENJIVANJE
20. APRILA - OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA. ŠKOLE KOJE ZAVRŠE OCJENJIVANJE PRIJE NAVEDENOG DATUMA, REZULTATE MOGU OBJAVITI RANIJE
20. I 21. APRIL – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA (ŠKOLE MOGU ORGANIZOVATI RANIJE UKOLIKO SU REZULTATI OBJAVLJENI PRIJE 20. APRILA)
24. DO 26. APRILA - ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O PRISTIGLIM ODGOVORIMA NA PRIGOVORE
26. APRILA ŠKOLA OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE