JUNSKI ROK školske 2016/2017 - Testovi i uputstva za bodovanje za 3. i 6. razred iz Crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, Albanskog jezika i književnosti i prvog stranog jezika

 

Treći razred

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Albanski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

 

Šesti razred

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Albanski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Engleski jezik

Engleski jezik Alb

Uputstvo za bodovanje