Testovi i uputstva za bodovanje za 3. i 6. razred iz Crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, Albanskog jezika i književnosti i prvog stranog jezika – maj, školska 2016/2017. godina

 

Treći razred

 

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Albanski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

 

Šesti razred

 

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Albanski jezik i književnost

Uputstvo za bodovanje

Engleski jezik

Engleski jezik Alb

Uputstvo za bodovanje

Ruski jezik

Uputstvo za bodovanje

Njemački jezik Alb

Uputstvo za bodovanje