SASTANCI S ŠKOLSKIM KOORDINATORIMA

22, 23. i 24. april 2013. godine

Kako bi eksterno-interna provjera znanja učenika na kraju I i II ciklusa osnovne škole bila što bolje organizovana, Ispitni centar je imao sastanke s školskim koordinatorima. Na ovim sastancima školski koordinatori su dobili detaljna uputstva za realizaciju. Kako bi se ova provjera organizovala na isti način u svim prostorijama pripremljeno je i Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju.

Ujedno pozivamo školske koordinatore koji nijesu prisustvovali sastancima da dođu u Ispitni centar 9. maja 2013. godine u 11h.

Prezentacija za školske koordinatore

Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju

 Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju - Alb

Formular prigovora