SASTANCI S DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

4, 5. i 6. februar 2013. godine

Ispitni centar je radi što bolje pripreme aktivnosti u ovoj školskoj godini uradio analizu rezultata i procedura eksterno-interne provjere znanja u školskoj 2011/2012. godini i prezentirao direktorima osnovnih škola.

Analiza rezultata eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II ciklusa osnovne škole (2012)

Kako bi predstojeća organizacija provjere znanja bila realizovana u svim školama na isti način i po jednakim pravilima i procedurama pripremljeno je detaljno Uputstvo za realizaciju, koje je takođe predstavljeno na ovim sastancima. Direktori su saglasni sa prijedlogom Ispitnog centra da koriste isti kalendar aktivnosti i iste (predložene) forme zapisnika i spiskova, pa ih molimo da se obrate koordinatoru u Ispitnom centru ukoliko ih nijesu dobili putem e-maila.

Uputstvo za realizaciju eksterno-interne provjere znanja učenika na kraju prvog i drugog ciklusa osnovne škole

Foto galerija