OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE: TURISTIČKI VODIČ/TURISTIČKA VODIČKINJA

Kandidati koji su položili teorijski i praktični dio provjere znanja za stručnu kvalifikaciju turistički vodič/turistička vodičkinja su dužni da na žiro račun Ispitnog centra  510 - 11360 - 07 uplate iznos od 4,00 € u svrhu izdavanja sertifikata o stečenoj kvalifikaciji.