RASPORED TAKMIČENJA

 

Državno takmičenje (2013) Ispitni centar organizuje na Ekonomskom fakultetu u Podgorici  2. i 3. marta 2013. godine.

Raspored takmičenja

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je napisao kratka uputstva po predmetima.

Uputsva takmičarima

Nakon isteka vremena za eventualne korekcije u spiskovima Ispitni centar objavljuje konačne spiskove takmičara za Državno takmičenje (2013).

OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

Matematika (VI)

Matematika 

Matematika (IX)

Fizika 
Fizika  Hemija 
Hemija  Biologija 
Biologija 

Engleski jezik

Engleski jezik

Ruski jezik

Ruski jezik

Francuski jezik

Francuski jezik

Italijanski jezik

Italijanski jezik

Njemački jezik

Njemački jezik

Istorija

Geografija

Programiranje