Obavještenje

OD 17. DO 21. DECEMBRA 2012. GODINE

Podsjećamo osnovne i srednje škole na vrijeme predviđeno za prijavljivanje učenika za Državno takmičenje (od 17. do 21. decembra 2012. godine najkasnije do 16h) i propozicije

predviđene Stručnim uputstvom i Informatorom za školsku 2012/2013. godinu. Formular prijave obavezno preuzeti sa našeg sajta (link nakon teksta).

Prijave poslate sa privatnih e-mail adresa neće biti prihvaćene (pogledati Stručno uputstvo).

Kako bi naša saradnja bila uspješna, a učenici dobili priliku da se takmiče, još jednom molimo sve škole da ispoštuju pravila prijavljivanja i provjere tačnost podataka prije nego što pošalju

konačnu prijavu.

 

Prijava za Državno takmičenje osnovnih škola (2013)

Prijava za Državno takmičenje srednjih škola (2013)

Uputstvo za popunjavanje prijave

Način slanja e-maila