DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU KONAČNI SPISKOVI TAKMIČARA I RASPORED TAKMIČENJA

 

Ispitni centar organizuje Državno takmičenje znanja za školsku 2019/2020. godinu na Ekonomskom fakultetu u Podgorici,  22. i 23. februara 2020. godine.

Raspored takmičenja

Raspored aktivnosti

Kako bi se takmičari što bolje pripremili Ispitni centar je dao kratka uputstva po predmetima.

Uputstva takmičarima

Uputstva takmičarima – na Albanskom jeziku

Takmičari treba da:

-  Budu ispred prostorije u kojoj polažu ispit  najmanje  40 minuta prije početka ispita;

-  Ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

Nakon isteka vremena za eventualne korekcije u spiskovima, Ispitni centar objavljuje konačne spiskove takmičara za Državno takmičenje znanja za školsku 2019/2020. godinu.

 

OSNOVNA ŠKOLA                                                          SREDNJA ŠKOLA

Matematika (VI) ......................................Matematika I-II Matematika III-IV

Matematika (IX)...................................... Fizika I-II Fizika III-IV

Fizika..................................................... Hemija I-II Hemija III-IV

Hemija ...................................................Biologija  I-II Biologija  III-IV

Biologija................................................. Engleski jezik I-II Engleski jezik III-IV

Engleski jezik .........................................Ruski jezik I-II Ruski jezik III-IV

Ruski jezik ............................................Francuski jezik I-II Francuski jezik III-IV

Francuski jezik...................................... Italijanski jezik I-II Italijanski jezik III-IV

Italijanski jezik....................................... Njemački jezik I-II Njemački jezik III-IV

Njemački jezik....................................... Istorija I-II Istorija III-IV

............................................................................. Geografija

............................................................................. Programiranje