PRIJAVA UČENIKA ZA PROVJERU ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole realizovaće se 24, 25. i 26. maja 2017. godine.

Popunjeni formular sa podacima za učenike IX razreda i Zahtjev za dodatne uslove i pomagala na eksternim ispitima za djecu sa posebnim obrazovnim  potrebama treba dostaviti najkasnije do 15. februara 2017. godine na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sa službenog e-maila škole.

Prijave poslate sa privatnih e-mail adresa neće biti prihvaćene.

 

Formular za podatke o učenicima IX razreda za školsku 2016/2017. godinu

Zahtjev za dodatne uslove i pomagala na eksternim ispitima za djecu sa posebnim obrazovnim  potrebama