JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Za nastavnike koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe provjere znanja učenika na kraju prvog drugog i trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog ispita u opštoj gimnaziji i stručnog ispta, za učenike koji nastavljaju obrazovanje, u stručnoj školi.

-          III razred osnovne škole za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost i matematika;

-          VI razred osnovne škole za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, ruski jezik i matematika;

-          IX razred osnovne škole za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, njemački jezik, matematika, biologija, hemija, fizika, geografija i istorija;

-          Maturski i stručni ispit za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, njemački jezik i matematika;

 

Kriterijumi koje treba da zadovoljava kandidat da bi pristupio obuci za izradu test zadataka (ajtema) su:

-          Završen odgovarajući fakultet

-          Tri godine radnog iskustva u izvođenju nastave

-          Korišćenje rada na računaru (MS Office)

 

Kandidati uz popunjeni Obrazac za prijavu treba da dostave:

-          Kopiju diplome

-          Potvrdu o radnom iskustvu ili kopiju radne knjižice

-          Potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računaru

 

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

 

Prijavu slati na adresu:

Ispitni centar

Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

 

Ili na e-mail adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kontakt osobe:

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Albanski jezik i književnost – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Matematika – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Engleski i njemački jezik – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ruski, francuski i italijanski jezik – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fizika, hemija i biologija – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Geografija i istorija – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.