JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

 

(Obuke počinju u 10 sati u prostorijama Ispitnog centra)

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

-       završen odgovarajući fakultet,

-       zaposlenje u školi na neodređeno ili određeno vrijeme,

-       poznavanja rada na računaru (MS Office, internet).

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti lične podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, radno iskustvo) do 17. oktobra 2013. god. na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Kontakt osobe:

Matematika – tatjana.vujosević@iccg.edu.me

Fizika, Hemija i Biologija –   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Istorija i Geografija – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it