ISPITNI KATALOZI ZA EKSTERNU PROVJERU ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE 2012/2013. GODINA

(Napomena: Ispitni katalozi nijesu lektorisani i dizajnirani.)

 

 

Crnogorsk-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Albanski jezik i književnost

Matematika

Matematika (na albanskom jeziku)

Fizika

Fizika (na albanskom jeziku)

Hemija

Hemija (na albanskom jeziku)

Biologija

Biologija (na albanskom jeziku)

Geografija

Geografija (na albanskom jeziku)

Istorija

Istorija (na albanskom jeziku)

Engleski jezik

Engleski jezik (na albanskom)

Italijanski jezik

Italijanski jezik (na albanskom)

Francuski jezik

Francuski jezik (na albanskom)

Ruski jezik

Ruski jezik (na albanskom)

Njemački jezik

Njemački jezik (na albanskom)