Analitička kartica za period od 17.08. – 23.08.2020. godine

Izvještaj za period od 17.08. do 23.08.2020. godine

 

U periodu od 17 - 23. avgusta, nije bilo putnih naloga.