Analitička kartica za period od 10.08. – 16.08.2020. godine

 

Izvještaj za period od 10.08. do 16.08.2020. godine

U periodu od 10 - 16. avgusta, nije bilo putnih naloga.