Analitička kartica za period od 13.07. - 19.07.2020. godine

U period od 13.07. do 19.07.2020. godine nije bilo plaćanja

 

U periodu od13 - 19. jula, nije bilo putnih naloga.