Analitička kartica za period od 19.03. - 25.03.2018. godine

 

Izvjestaj za period od 19.03. - 25.03.2018. godine.

U periodu od 19. do 25. 03. nije bilo plaćanja sa računa Trezora.

Nije bilo putnih naloga