Stručni ispit: Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost januar 2016

Test iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti
Shema za bodovanje testa
Test iz Albanskog jezika i književnosti
Shema za bodovanje testa