Banner

Eksterno interna na kraju I i II ciklusa

Uputstvo za realizaciju i Uputstvo za rad članova komisije na kraju I I II obrazovnog ciklusa (školska 2013/2014.godina)

  • PDF
There are no translations available.

Ovdje možete preuzeti uputstva za realizaciju i uputstva za rad članova komisije koja se tiču eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II obrazovnog ciklusa školske 2013/2014. godine.

Uputstvo za realizaciju

Uputstvo za rad članova komisije

Obavještenje osnovnim školama

  • PDF
There are no translations available.

Obavještavaju se škole da popunjeni formular sa podacima za učenike III i VI razreda treba dostaviti najkasnije do 25. 12. 2013. godine do 14h na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Formular za podatke o učenicima III i VI razreda

SASTANCI S ŠKOLSKIM KOORDINATORIMA

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

SASTANCI S DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

  • PDF
There are no translations available.

4, 5. i 6. februar 2013. godine

Ispitni centar je radi što bolje pripreme aktivnosti u ovoj školskoj godini uradio analizu rezultata i procedura eksterno-interne provjere znanja u školskoj 2011/2012. godini i prezentirao direktorima osnovnih škola.

Analiza rezultata eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II ciklusa osnovne škole (2012)

Kako bi predstojeća organizacija provjere znanja bila realizovana u svim školama na isti način i po jednakim pravilima i procedurama pripremljeno je detaljno Uputstvo za realizaciju, koje je takođe predstavljeno na ovim sastancima. Direktori su saglasni sa prijedlogom Ispitnog centra da koriste isti kalendar aktivnosti i iste (predložene) forme zapisnika i spiskova, pa ih molimo da se obrate koordinatoru u Ispitnom centru ukoliko ih nijesu dobili putem e-maila.

Uputstvo za realizaciju eksterno-interne provjere znanja učenika na kraju prvog i drugog ciklusa osnovne škole

Foto galerija