Banner

OBAVJEŠTENJE

  • PDF
There are no translations available.

Kontakt brojevi telefona u Ispitnom centru u periodu od 23. do 27. marta 2020. godine su:

 

Dan

Kontakt telefon     (020)

Ponedjeljak     23.03.

667-821

Utorak              24.03.

667-815

Srijeda              25.03.

667-815

Četvrtak           26.03.

667-817

Petak                27.03.

667-818

Ugovor Nabavke male vrijednosti - Tekuće održavanje opreme

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

Ugovor Nabavke male vrijednosti - Materijal za posebne namjene- Štamparija

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

Ugovor Nabavke male vrijednosti - Kancelarijski material

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

IZVJEŠTAJ O RADU ISPITNOG CENTRA ZA 2019. GODINU

  • PDF
There are no translations available.

Read more...