Baner

Uputstvo za realizaciju i Uputstvo za rad članova komisije na kraju I I II obrazovnog ciklusa (školska 2016/2017.godina)

  • PDF

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za realizaciju i Uputstvo za rad članova komisije koja se tiču eksterno-interne provjere znanja na kraju I i II obrazovnog ciklusa školske 2016/2017. godine.

 

Uputstvo za realizaciju

Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju

Uputstvo za rad članova komisije za realizaciju - Alb