Banner

JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

  • PDF

Za nastavnike njemačkog jezika koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe provjere znanja učenika na kraju drugog i trećeg ciklusa osnovne škole.

 

Kriterijumi koje treba da zadovoljava kandidat da bi pristupio obuci za izradu test zadataka (ajtema) su:

-          Završen odgovarajući fakultet

-          Tri godine radnog iskustva u izvođenju nastave

-          Korišćenje rada na računaru (MS Office)

 

Kandidati uz popunjeni Obrazac za prijavu treba da dostave:

-          Kopiju diplome

-          Potvrdu o radnom iskustvu ili kopiju radne knjižice

-          Potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računaru

 

Rok za prijavljivanje je 7 dana od dana objavljivanja poziva.

 

Prijavu slati na adresu:

Ispitni centar

Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

 

Ili na e-mail adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kontakt osoba:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.