Banner

OBAVJEŠTENJE - DRŽAVNO TAKMIČENJE U ZNANJU ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

  • PDF

 

PODSJEĆAMO DA JE VRIJEME PRIJAVLJIVANJA ZA DRŽAVNO TAKMIČENJE OD 15. DO 19. DECEMBRA 2014. GODINE NAJKASNIJE DO 16h

Državno takmičenje će se održati 28.februara i 1. marta 2015. godine.

Formular prijave i Stručno uputstvo o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2014/2015. godinu obavezno preuzeti sa našeg sajta (link nakon teksta).

Jako je bitno da prilikom popunjavanja prijave za  Državno takmičenje ništa ne mijenjate (ne brišete ili dodajete kolone , redove...) jer to kasnije može uticati na tačnost podataka pri prenosu u našu bazu.

Prijave za takmičenje podnositi isključivo na e-mail adresu takmicenje@iccg.edu.me.

Ispitni centar je u obavezi da pošalje potvrdu o prijemu pošte na e-mail sa kojeg je stigla. Ukoliko škola ne dobije potvrdu u roku od 12 sati, prijavljivanje treba ponoviti i informisati se telefonskim putem.

Prijave poslate sa privatnih e-mail adresa neće biti prihvaćene (pogledati Stručno uputstvo).

 

Stručno uputstvo o Državnom takmičenju u znanju za školsku 2014/2015. godinu

Prijava za Državno takmičenje osnovnih škola (2015)

Prijava za Državno takmičenje srednjih škola (2015)

Uputstvo za popunjavanje prijave

Način slanja e-maila