Baner

Učenici koji polažu eksterni maturski i stručni ispit školske 2018/2019. godine nakon povratka sa školovanja iz inostranstva

  • PDF

Školske 2018/2019. ispit  će se realizovati u prostorijama Ispitnog centa sa početkom u 14h:

17.juna 2019. godine - strani jezik  i  matematika

18. juna 2019. godine - Crnogorski-srpski ,bosanski, hrvatski jezik i književnost/ Albanski jezik i književnost

Uslov da učenici izađu na ispit je Potvrda od strane škole u kojoj su prijavljeni za polaganje maturskog /stručnog ispita  kojom se navodi da je pokrenut postupak  priznavanja inostrane školske isprave o završenom dvanaestom razredu srednje škole u inostranstvu.